Docència virtual a la UPV durant la crisi del COVID-19

Aquest web proporciona informació útil i pràctica sobre com abordar un model de docència virtual que permeta adaptar el model d’ensenyament-aprenentatge en el context excepcional d’alarma sanitària davant la pandèmia del COVID-19.

S’inclouen apartats relatius a l’organització docent, el seguiment de l’aprenentatge per part de l’alumnat, suggeriments a aquest col·lectiu sobre com organitzar-se, així com recomanacions de cara a l’avaluació de l’abast de les competències.

També s’inclouen seccions per incorporar exemples de bones pràctiques i per consultar els dubtes freqüents.

Aquesta INFOGRAFIA resumeix els passos a seguir per traslladar l’assignatura a un model de docència i aprenentatge virtual.


RECOMANACIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’EXÀMENS EN POLIFORMAT 

Hem preparat unes recomanacions que tracten d’augmentar la taxa d’èxit de les activitats d’avaluació i de ser una guia en qüestions tècniques que afecten a aquestes. Aquestes recomanacions es poden anar actualitzant o ampliant en els pròxims dies, per la qual cosa us recomanem que les consulteu periòdicament.

Recomanacions per al professorat

Recomanacions per a l’alumnat

 

DOCUMENTS PER A DESPLAÇAMENTS D’ESTUDIANTS

El Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya ha traslladat a la Universitat Politècnica de València (UPV), a través de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, que es prohibeixen els desplaçaments d’estudiants per material didàctic, ja siga a la pròpia institució universitària, a residències, col·legis majors, o a qualsevol altra ubicació, mentre continue vigent la declaració d’estat d’alarma.

Per tant, la UPV no pot emetre cap justificant per a tal fi des de les 15 hores del dijous 16 d’abril de 2020, i els realitzats amb anterioritat en virtut dels criteris autonòmics llavors vigents, queden automàticament anul·lats, no tenint cap validesa en cas que les forces i cossos de seguretat de l’estat sol·liciten justificació del desplaçament.

Sí que es pot tornar a la residència habitual

En qualsevol cas, es manté vigent per als estudiants la possibilitat de tornar a la seua residència habitual o domicili equivalent en cas de necessitat, en tractar-se de desplaçaments emparats pel que es disposa en els apartats d i h de l’article 7.1 del Reial decret 463/2020, del 14 de març. Es podran, per tant, en aquests casos, desallotjar les residències o pisos que es troben arrendats si finalitza la relació contractual.

Si és aquest el teu cas, has de sol·licitar el justificant a través del formulari habilitat a aquest efecte aquest enllaç, triant l’opció:

DESPLAZAMIENTO: SOLICITUD DE JUSTIFICANTE SOLO CUANDO SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO

En aquest formulari has de fer constar de manera responsable la direcció a la qual et desplaçaràs i els motius detallats per a realitzar aquest desplaçament, que han de ser coincidents amb els assenyalat en els referits apartats de l’article 7.1 del Reial decret 463/2020, del 14 de març. Les autoritats competents podran sol·licitar documentació acreditativa que avale el motiu del teu desplaçament (per exemple, còpia del contracte de lloguer que finalitza), així com el teu DNI on conste el domicili. També hauràs de poder acreditar la teua condició d’estudiant de la UPV. Et recomanem que et desplaces proveït també del teu carnet universitari i d’un justificant de matrícula que pots obtindre des de la teua intranet.

Aquests desplaçaments han de continuar realitzant-se de manera individual, excepte que s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per qualsevol altra causa justificada, i respectant sempre les mesures de seguretat i higiene dictades per les autoritats sanitàries.

 

Conectad@s MU-CRUE

Portal de recursos per a l’aprenentatge no presencial, dissenyat i mantingut per la UNED i la UOC juntament amb la contribució de totes les universitats espanyoles.

Instrucció UPV

Assegura’t que l’assignatura estiga a punt per a la transició a una docència i aprenentatge virtual. Recomanacions sobre com impartir les classes i avaluar els estudiants de forma remota.

Mou-te a remot!

Assegura’t que l’assignatura estiga a punt per a la transició a una docència i aprenentatge virtual. Recomanacions sobre com impartir les classes de forma remota.

Assessorament i Suport

On acudir per obtenir ajuda per començar, desenvolupar o solucionar problemes amb el teu pla de docència virtual.

 

*Icons made by Eucalyp and Freepik from flaticon.com